Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Blue Digital LLC ( Business Centre, Shams, Sharjah UAE) , (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.rekafitness.hu weboldalon ( továbbiakban: Weboldal)  keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.  

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÁSZF-ET A SAJÁT ÉRDEKÉBEN, HISZEN FONTOS INFORMÁCIÓKAT TUDHAT MEG A SZERZŐDÉSI FELTÉELEKRŐL.

 

 ÁSZF TARTALOMJEGYZÉK:

 

A Szolgáltató adatai:

Blue Digital LLC.   “the digital fitness company”

A szolgáltató neve: Blue Digital LLC.   

A szolgáltató székhelye: Business Centre, Shams, Sharjah UAE

A szolgáltató nyilvántartási száma: 2217786

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@rekafitness.hu

Alapvető rendelkezések ( A- F-ig)

A,  Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a www.rekafitness.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található Réka fitness Webáruházon (továbbiakban Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF visszavonásig, vagy módosításig alkalmazandó, és az a Felek kifejezett rendelkezése hiányában kiterjed minden olyan jogügyletre, amelyet az ÁSZF időbeli hatálya alatt kötöttek a Felek.

B,  A www.rekafitness.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

C,  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

D,  A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek tárolása, továbbadása, közzététele, kereskedelmi forgalomba hozatala magáncélú felhasználáson túli felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

E,  A rekafitness.hu és/vagy rekafitness.com weboldalon/ webáruházban megvásárolható termékek nem alkalmasak betegségek gyógyítására, kezelésére vagy megelőzésére.  Bármilyen fogyókúra, edzésprogram kezdése, táplálék-kiegészítő szedése előtt kérje ki orvos tanácsát. Amennyiben egészségügyi problémája/ fennálló terhessége van abban az esetben is mindenképpen konzultáljon az edzés megkezdése előtt az orvosával.  Jelen weboldalon/ webáruházban megvásárolható termékeket – digitális és nem digitális (fizikai) terméket –  csak és kizárólag saját felelősségére használja.

F, Blue Digital LLC. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Blue Digital LLC. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Blue Digital LLC. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az ön előtt megjelenő weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. Az Blue Digital LLC. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Az Blue Digital LLC. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Blue Digital LLC. kifejezetten kizárja. Az Blue Digital LLC. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Blue Digital LLC. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az Blue Digital LLC. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

  1. Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi nyilatkozat: A Szolgáltató a mindenkor hatályos Adatvédelmi nyilatkozatát a honlapján korlátozás nélkül hozzáférhetővé teszi.

2. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

2.1.  A szerződéskötés nyelve magyarA szerződéskötés módja: elektronikus

Ügyfél kifejezetten hozzájárul az elektronikus szerződéskötéshez a jogi dokumentumok elolvasását jelző “checkbox” kipipálásával és a megrendelés leadásával.

2.2. A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, utólag hozzáférhető módon iktatódik, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2.3. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

3 .Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg minden termék információs oldalán. A termékek adatlapján megjelenített képek bizonyos esetekben eltérhetnek a valóságostól. A termékekkel kapcsolatos vásárlás előtt, illetve után felmerülő kérdéseket, problémákat az Ügyfélszolgálatnak küldött email üzenettel lehet jelezni. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy mindenfajta ügyfélszolgálati és kapcsolattartást elektronikus úton a hello@rekafitness.hu e-mail címen folytat le, amelynél tudomásul veszi, hogy az átlagos válaszadási idő 72 óráig terjedhet, amely válaszadási idő bizonyos esetekben és túlterhelt időszakokban ezt meghaladja.  A weboldalon megvásárolható termékek listája időszak és egyéb tényezők szerint változhat, csakúgy, mint a termékek ára és hozzáférhetősége.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.3 Rendelkezések a videos.rekafitness.com -ra vonatkozóan, amely az “Online edzés/ Barackcsapat” előfizetéshez tartozik

3.3.1. A videos.rekafitness.com domain-en található adatok, információk, videós és képi anyagok azzal a célzattal kerülnek elkészítésre és megosztásra, hogy a felhasználókat, azaz előfizetőket támogassák az otthoni edzés, a mozgás elsajátításában és életmódszerű fenntartásában. Az anyagok exkluzív és edukációs tartalomnak minősülnek, mert fitnesz gyakorlatokat mutatnak be, edukációs és oktatási szándékkal, amelyek máshol nem érhetőek el ebben a formájukban, csak kizárólagosan itt.
A videos.rekafitness.com domain-en található adatok, információk, videós és képi anyagok kizárólag a Szolgáltató tulajdonába tartoznak, annak szellemi és alkotói jogait exkluzívan Szolgáltató birtokolja, így a ezen anyagok, tartalmak, elemek, szövegek, képek, videók sokszorozása, megosztása, továbbosztása, másolása, értékesítése ( a Szolgáltató írásos engedélye és tudta nélkül) mások számára szigorúan tilos és azonnali jogi lépéseket von maga után.

3.3.2. A felhasználók, vásárlók, jelen termék esetében előfizetők a 5.8 -as pontban részletezett módon juthatnak a hozzáféréshez, amely hozzáférés csak megtekintési, azon belül egyéni megtekintési jogot biztosít. Így a tartalmak 3.3.1. pontban meghatározott módon való felhasználása, amely eltér az egyszerű megtekintéstől szigorúan tilos, továbbá az egyéni felhasználásból eredően másnak nem adható tovább a hozzáférés, egyszerre egy előfizetői fiók és hozzáférés használata több felhasználó által szigorúan tilos és ennek detektálása/ Szolgáltató részéről való felismerése azonnali lépéseket von maga után.

3.3.3. Szolgáltató fenntartja a teljeskörű jogot, hogy akár előzetes értesítés nélkül bárkinek, aki rendelkezik előfizetéssel és így hozzáféréssel a videos.rekafitness.com -hoz tartozó tartalmakhoz és szolgáltatáshoz azt felfüggessze és vizsgálatot folytasson le, szélsőséges esetben az hozzáférést végleg megszüntesse. Ennek gyanús tevékenység, trágár, vulgáris, agresszív megnyilvánulások, vagy  ( 3.3.1 és 3.3.2 -es pontban részletezett) visszaélés gyanúja adhat okot.
Ilyen esetben a Szolgáltató értesíti a felhasználót legfeljebb 14 naptári napon belül és teljekörűen tájékoztatja a további lépésekről és lehetőségekről.

3.3.4. Szolgáltató mindenkor törekszik, hogy a felhasználók által használt videos.rekafitness.com tartalomszolgáltatási platform biztonságos és élvezhető hely legyen, továbbá, hogy az “Online edzés/ Barackcsapat” termékleírásában bemutatott előnyöket és magas minőségű szolgáltatást biztosítani tudja előfizetői, felhasználói felé. Azonban mivel digitális termékről van szó, amely egy szerteágazó digitális infrastruktúrában működik, így a szolgáltatás minőségében és hozzáférhetőségében előfordulhat fluktuáció, ingadozás és előfordulhat, hogy a szolgáltatás hirtelen leállás, meghibásodás, vagy karbantartási és egyéb okok miatt részlegesen vagy teljesen nem elérhető egy bizonyos ideig, amely néhány másodperctől néhány napig terjedhet. Ilyen esetben a Szolgáltató a lehető leggyorsabban köteles helyreállítani a szolgáltatást.
Felhasználó, előfizető ilyen esetben értesítő és információkérő e-mailt írhat a hello@rekafitness.hu -ra, ahol 72 órán belül törekszik Szolgáltató válaszolni az e-mail üzenetre, más esetben –  esetleges ügyfélszolgálati túlterheltség miatt – Szolgáltató vállalja, hogy maximum 30 naptári napon belül érdemben válaszol.

4. Rendelés menete

4.1. A termék kiválasztása

4.2. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Ekkor a Weboldalon automatikusan megjelenik a kosár melyben megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.   Vásárlását a vásárlás folytatása gomb segítségével bármikor folytathatja.

4.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg.

4.4. A rendelés elküldése

4.5. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a Pénztárhoz” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét, nevét, telefonszámát és email címét. Amennyiben regisztrált vásárlóként vásárol az Adatok megadása menüpont automatikusan kitöltődik, de változtatásra itt is van lehetőség, ahogy a fiókbeállításokban is. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (banki átutalás, bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül). A menüpontokban megadott adatok és válaszok a képernyő jobb oldalán a kitöltést követően automatikusan megjelennek, javításhoz, korrigáláshoz a megrendelés elküldéséig bármikor vissza lehet térni az adott menüponthoz. Az adatok, szállítási- és fizetési módok megadása után újból áttekintheti rendelését, ellenőrizheti tartalmát. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

5. Árak

5.1. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.2. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. A gomb megnyomása, azaz a rendelés elküldése után csakis írásban,az hello@rekafitness.hu címen van lehetőség hibás adatok korrigálására, vagy a rendelés módosítására.

5.4. Fizetési feltételek

5.5. Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra és bankkártyás fizetésre.

5.6. Banki átutalás esetén a Blue Digital LLC ( Business Centre, Shams, Sharjah UAE  bankszámlaszámára kell utalni a megrendelés összegét: AE980990000001100012808
IBAN számlaszámra, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a megrendelés számát.

Swift kód: ALFHAEAD

5.7. Az online bankkártyás fizetések a Stripe ( 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Stripe rendszeréből teljes egészükben a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

5.8.  Az “Online edzés/ Barackcsapat” nevű termék esetében, amely ezen a linken érhető el( https://rekafitness.hu/termek/otthoni-eletmod-csomag/ ) kizárólag előfizetéses/ feliratkozásos fizetési lehetőséget kínál Szolgáltató, amely bármikor Felek részéről lemondható.
Lemondás hiányában a szolgáltatásra való feliratkozás folytatódik, amelyből fakadóan Ügyfél jogosult marad a termékhez való hozzáférésre, amíg Szolgáltató fizetési szolgáltatója (Stripe) levonja az összeget Ügyfél kártyájáról és azt Szolgáltató felé továbbítja. A termékhez való hozzáférés fizetés hiányában, vagy lemondás esetén szűnik meg. A szolgáltatás lemondásának joga Szolgáltatót és Ügyfelet is korlátlanul megilleti. A szolgáltatás lemondása esetén a termékhez való hozzáférés az előfizetés megújulásának napján szűnik meg, amely a tárgyhót követő hónap az a napja, amely 30 nappal későbbi, mint a befizetés/előfizetés kezdete, vagy az előfizetés megújulás napja.

6.  Lemondás ( Lemondási Feltételek)

Az “Online edzés/ Barackcsapat” nevű termék esetében, amely ezen a linken érhető el( https://rekafitness.hu/termek/otthoni-eletmod-csomag/ ) kizárólag előfizetéses/ feliratkozásos fizetési lehetőséget kínál Szolgáltató, amely bármikor Felek részéről lemondható.

A lemondás végrehajtása a felhasználó/ előfizető részéről három módon tehető meg:

Lemondás egyéb feltételek és jogi nyilatkozat:
A lemondás az előfizetés megújulásának napját megelőző napon legkésőbb éjfélig lehetséges. Amennyiben előfizető ezt később teszi meg, úgy a következő hónapra történő előfizetés megújulása megtörténik és csak az azt követő időszakra/ hónapra fog szólni a lemondás/ előfizetés megszüntetése.

6.1. A termékek digitális formában kerülnek a vásárlóhoz. (Kivéve a fizikai/házhozszállításos termékek ( Barackcsapat Popsi Formáló Nadrág, Professzionális Barackcsapat Edző matrac, Barackcsapat popsi formáló és növelő szalag, Barackcsapat shaker), amelyek szállítási szolgáltató útján kerülnek a vásárlóhoz.)

6.2  Visszaigazolás

6.3  Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható kiküldési időpontról.

Megszűnés feltételek és jogi nyilatkozat

6.4  Az előfizetés megszűnése lemondás hiányában, akkor történik, amennyiben a Szolgáltató nem tudja megterhelni Vásárló/ Előfizető bankkártyáját az aktuális havidíjjal. Ilyenkor a rendszer 12 óránként ismételt próbálkozást tesz 3-5 alkalommal, amely esetenként eltérő lehet, de amennyiben a terhelés nem jár sikerrel, úgy az előfizetés megszűnik. Az ilyen megszűnt előfizetést Szolgáltató már nem állítja vissza, így ez végleges megszűnéssel jár, mint következmény.

6.5. A Lemondási Feltéelekben részletezett módon végrehajtott, vagy végbement lemondás is hasonló következménnyel jár, így a sikeres lemondás is megszűnéssel, végleges megszűnéssel végződik, amely során Vásárló/ Előfizető elveszíti a hozzáférést a szolgáltatáshoz és Szolgáltató nem jogosult többet megterhelni Vásárló/ Előfizető bankkártyáját.

6.6. Amennyiben banki terhelés történik a végleges megszűnés után, úgy Szolgáltató vállalja, hogy 30 napon belül visszaállítja az eredeti állapotot Vásárló/ Előfizető felé, tehát a terhelésben szereplő teljes összeget visszautalja Vásárló/ Előfizető részére és megszűnteti a szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve azt, mint előfizetést véglegesen megszűnteti.

6.7 Vásárló/ Előfizető elfogadja, hogy technológia rendszerek hibájából fakadóan ilyen – a 6.6 pontban részletezett helyzet –  előfordulhat Szolgáltató legjobb szándékai és körültekintése ellenére is, ennek tudatában van Vásárló/ Előfizető és kizárja a jogi úton való érvényesítést, elfogadja, hogy az erdeti állapot visszaállítása meg fog történni ilyen esetben és együttműködik elektronikus levelezés útján Szolgáltatóval ( hello@rekafitness.hu e-mail címen kizárólag), hogy Szolgáltató helyre állíthassa az eredeti állapotot a fent részletezett módon/módokon.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

7.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00-16:00 óra között történik. A Szolgáltató azonban ennek az időintervallumnak az egyoldalú bővítése mellett dönthet bizonyos ideig, bizonyos időszakokban.

7.2. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. Megrendelés módosítása iránti igény esetén az Ügyfél az ezzel kapcsolatos igényét az hello@rekafitness.hu  email címen keresztül jelezheti a Szolgáltató felé.

 

8. Elállás joga

8.1.  Magyar hatályos jogszabályok szerint általános esetben, online vásárlás során megrendelő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

Ugyanakkor mivel a Weboldal kínálatában némely termék egyedi terméknek és ajánlatnak minősül, vagy a termékek digitális termékek, nem végső formájukban érhetőek el, azok sok esetben személyre szabásra kerülnek, vagy visszaküldésük nem lehetséges, így ezen digitális ( nem fizikai/ nem házhozszállításos) termékek esetében nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga.

Ezért a Weboldalon kínált termékek megvásárlását követően a Vásárló nem élhet automatikusan az elállás jogával, a termékek árát Szolgáltató nem köteles visszafizetni, megtéríteni.

Ez a fizikai/ házhozszállításos termékekre ( Barackcsapat Popsi Formáló Nadrág, Professzionális Barackcsapat Edző matrac Barackcsapat popsi formáló és növelő szalag) nem vonatkozik, ezen termékek esetében a vásárlókat korlátozásmentesen megilleti az elállás joga, amely szerint Szolgáltatóként kötelesek vagyunk visszaállítani a rendelést megelőző anyagi/fizikai állapotot maradéktalanul. Ilyen esetben, az időben törént elállás esetén a termék(ek) árát és a szállítási költséget, és a visszaküldés költségét is maradéktalanul kifizeti Szolgáltató az Ügyfél felé.

Amennyiben a vásárló/fogyasztó fizikai / házhozszállításos terméket vásárolt Szolgáltató weboldaláról, úgy indoklás nélkül a rendelésének átvételétől számított 14 naptári napig elállhat.

Az elállás során a terméket vissza kell küldeni, amelyhez Szolgáltató díjmentes visszahívást, visszaszállítást kínál cseretermék esetében.

 

Elállási nyilatkozat vásárló részéről

Mindazonáltal Szolgáltató nyitott minden visszajelzésre és meglátásra és ezeket Vásárló bármikor jelezheti felé a hello@rekafitness.hu  email címen keresztül.

Amennyiben a vásárló/fogyasztó fizikai / házhozszállításos terméket vásárolt Szolgáltató weboldaláról, úgy indoklás nélkül a rendelésének átvételétől számított 14 naptári napig elállhat, erről e-mail üzenetben kell értesítenie hello@rekafitness.hu  email címen keresztül a Szolgáltatót. 

Egyedi esetben Szolgáltató dönthet kompenzáció, visszatérítés, vagy kiegészítés formájában történő egyedi jóváírásban, amelyet minden esetben írásos formában jelez vásárló felé, elsősorban elektronikus, e-mail üzeneten keresztül, aki  (Ügyfél) ezt írásos elfogadásával teszi legitimmé.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövege letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
Részletek itt 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – MAGYAR KÖZLÖNYkozlonyok.huhttp://www.kozlonyok.hu › mkpdf › hiteles

 

9. Panaszkezelés

9.1 . Panaszügyintézés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségen érhető el, kizárólag elektronikus levél (e-mail üzenet) formájában:

E-mail cím: hello@rekafitness.hu

E-mail tárgya: “Panasz”

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1 . A fogyasztónak minősülő Ügyfél a felek közötti jogvita esetén a fentieken túl jogosult békéltető testülethez fordulni minden, a fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy kapcsán. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

Neve: Budapesti Békéltető Testület

Székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06 (1) 488 21 31

Email címe: BEKELTETO.TESTULET@BKIK.HU

 

 

Készült/ frissült: 2023.01.01.

 

 

Réka fitness

Csatlakozz az ingyenes facebook közösségünkbe, ahol már 25.000-en vagyunk! Fitness életmód, receptek, gyakorlatok és sok-sok pozitív nő!

#barackcsapat – MI vagyunk a legjobb csapat!